Ledige barnehageplasser i Asdal barnehage høsten 2020.

Vi har ledige barnehageplasser for barn 0-6 år med oppstart fra august 2020!

Asdal Barnehage er en privat barnehage som ligger lokalisert som nærmeste nabo til Asdal skole. Barnehagen har 39 barn og har 3 avdelinger: En for de aller minste,  en for de mellomste og en for de største barna. Barnehagen har et dyktig, lekent og stabilt personale med stor omsorg for barna. Vi bruker aktivt området rundt Asdal skole flere ganger i uken hvor det er klatrepark, fotballbane og lysløype.

Asdal barnehage er en fullkost barnehage. Her får barna servert alle måltider, frukt og drikke. 2 dager lager vi varm lunsj oftest laget fra bunnen av hvor vi vektlegger å bruke gode rådvarer. 

Vi har åpent fra 06.30-16.30. 

Asdal Barnehage har utvidet kristen formålsparagraf. Dette innebærer at barnehagen vektlegger de kristne grunnverdiene, noe som særlig kommer fram ved markering av de kristne høytidene, historier og sanger som blir sunget i barnehagen.

Vi tilbyr bading i varmtvannsbassenget på Bjorbekktunet for de nest eldste og eldste barna gjennom hele året. Her blir barna "venn" med vannet, blir trygge og flere lærer også å svømme!

Ta gjerne kontakt dersom dette er aktuelt for din familie! Vi er med på Arendal kommunes hovedopptak, og alle søknader må sendes på https://www.arendal.kommune.no/tjenester/barnehage/

 

Har du spørsmål, eller ønsker å komme på besøk? Kontakt styrer Solveig Woie Christiansen på tlf: 97580565