Årsplan for Asdal barnehage 2019/2020

Asdal barnehage sin årsplan for barnehageåret 2019/2020

Årsplanen er personalet sin plan for hva som skal skje i året som ligger foran. Årsplanen skal godkjennes av samarbeidsutvalget, og ble godkjent 03.09.2019.

"Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte." (Rammeplanen for barnehagen s. 37-38).

Årsplan Asdal Barnehage 2019-2020-