/>

Planleggingsdager 2021 og 2022

Alle barnehager har 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår.

Planleggingsdager barnehageåret 2021 og 2022

 

Barnehagen har stengt: 9. august, 22. oktober, 3. januar, 19, april og 27. mai.