/>

Vi åpner kl. 07.00 fra januar!

Etter nyttår endrer vi åpningstidene i barnehagen, og barnehagen åpner kl. 07.00.

På foreldremøtet vi hadde i høst, ble dere foreldre informert om at vi fra januar 2022 åpner kl 07.00. Da åpnes begge etasjer kl. 7, og de tidligste Skogstrollene trenger ikke å møte opp nede først.

Mandag 3. januar er det planleggingsdag og barnehagen er stengt, men fra tirsdag 4. januar er det ny åpningstid.