PLANLEGGINGSDAGER 2019-2020

Her vil de til enhver tid fastsatte planleggingsdagene ligge tilgjengelig. Personalet bruker planleggingsdagene til å legge til rette for det best mulig barnehagetilbudet til alle barna i barnehagen.

PLANLEGGINGSDAGER BARNEHAGEÅRET 2019/2020

05. august 2019

18. oktober 2019 

3. januar 2020 

6. februar 2020 - Personalet deltar på Fylkesmannes fagdag.

22. mai 2020