Asdal barnehage på Facebook

Følg oss gjerne på Facebook!

På Facebook legger vi ut litt bilder av aktivteter og viktig informasjon til dere foreldre!