Småtroll

Småtroll er avdelingen for de minste i barnehagen. Her finner du barn i alderen 1- 2 år.

Barnehageåret 2019/2020 har vi 9 barn på avdeling Småtroll. Småtroll er avdelingen for barnehagen for de minste i barnehagen og vi har barn født i 2018 og 2017.

De som jobber på avdelingen er Kristin (pedagogisk leder), Mette (assistent), Aud Iren (fagarbeider) og Karina Dahlberg (lærling)