Lykketroll

Lykketroll er avdelingen for barna i alderen 2-4 år. De er barnehageåret 2022/2023 7 barn.

De som jobber på avdelingen er: Tina (pedagogisk leder), Erika og Anna.