Lykketroll

Lykketroll er avdelingen for barna som er nest yngst.

De som jobber på avdelingen er: Tina (pedagogisk leder), Erika, Mette og Maria