Lykketroll

Lykketroll er avdelingen for barna i alderen 2-4 år.

Hos Lykketroll er vi 9 barn, ved oppstart av barnehageåret 2019/2020. Alle barna er født i 2017 eller 2016.

De som jobber på avdelingen er: Tina Jørgensen Hofstøl (pedagogisk leder), Erina Finsrud (assistent) og Maria Gabrielsen (fagarbeider)