Barnehagen med det store hjertet for deg!

Velkommen til oss i Asdal barnehage!

Vi ser på barna som verdens viktigste verdier og det mest verdifulle vi har. Barna er verdens framtid! Vi mener at alle barn er unike og fortjener å bli elsket slik de er. Vår visjon er: Du er unik, verdifull og elsket!

Våre ansatte jobber med «hjertet», og er opptatt av å sette gode spor i barna. De voksne som arbeider i Asdal barnehage skal kjennetegnes med å være nærværende, hjertevarme og skape et trygt sted å være for barn, foreldre og ansatte. Med Jesus som forbilde viser vi hvordan alle mennesker skal møtes med raushet og respekt, og et menneskesyn hvor alle er like verdifulle.