Skogstroll

Skogstroll er avdelingen for de eldste barna i barnehagen.

Barnehageåret 2022/2023 har Skogstroll 19 barn. 

De som jobber på avdelingen er: Kristine (pedagogisk leder), Grethe (pedagogisk leder), Anna og Camilla.