Skogstroll

Skogstroll er avdelingen for de eldste barna i barnehagen.

Barnehageåret 2019/2020 består av 18 barn i alderen 3-6 år hos Skogstroll. Det er 7 barn født i 2014 og 9 barn født i 2015 og to barn født i 2016. 

De som jobber på avdelingen er: Kristine (pedagogisk leder), Rachel (barnehagelærerstudent), Natalia (barnehagelærer) og Maria (fagarbeider).