Planleggingsdag barnehageåret 2023-2024

Barnehagen har 5 planleggingsdag i løpet av et barnehageår.

I den grad det er mulig prøver vi å legge planleggingsdagene til de samme dagene som skolen har planleggingsdag. 

På planleggingsdagene er de ansatte på kurs/faglig oppdatering eller planlegger og diskuterer barnehagens innhold og planer. 

 

  • 07.08.23 Planleggingsdag
  • 20.10.23 Planleggingsdag (samme som skolen)
  • 02.01.24 Planleggingsdag (samme som skolen)
  • 02.04.24 Planlegginsdag (samme som skolen)
  • 10.05.24 Planleggingsdag (samme som skolen)