Trenger du barnehageplass?

Asdal barnehage er med i det samordnede opptaket i Arendal kommune. Fristen for å søke til hovedopptaket er 1. mars hver år, men vi tar også inn barn resten av året dersom vi har ledig plass.

Gi inn på Arendal kommune og velg barnehage www.arendal.kommune.no . Velg så "søk barnehageplass".

Ta gjerne kontak med oss hvis du har spørsmål eller gjerne vil innom og se barnehagen og hilse på oss! Kontakt styrer, Solveig tlf 97580565, og avtal tid.